Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hedegårdsskolen Brønderslev

 

Thise Skole

 

10. KlasseCentret Brønderslev

Skolens vigtigste pejlemærker er: Fællesskab, fordybelse, faglighed og fælles planlægning
  
Skolens værdigrundlag beskriver det kompetente team og den kompetente lærer med seks værdioverskrifter:
 
·        Kvalificeret og engageret undervisning
·        Fleksibel undervisning og planlægning
·        Faglighed
·        Målrettet og udviklingsorienteret evaluering
·        Troværdighed
·        Trivsel
 
 
 • samarbejder i teamene med særlig fokus på fagteam
 • på årgangene og i fagteam har fælles planlægning og evaluering i fagene
 • arbejder med fleksible skemaer med fokus på holddeling og undervisningsdifferentiering
 • benytter os af tolærerordning, hvor der er mulighed og behov
 • har fokus på elektronisk undervisning og videndeling gennem Skoleintra
 • har helhedsdage, fagdage og flexuger
 • benytter linjefagsuddannede lærere eller lærere med linjefagslignende kompetencer
 • uddannes yderligere gennem kurser
 • udnytter resurser og kompetencer på tværs af afdelingerne
 • erfaringsudveksler ud over skolens rammer
   

Fleksibel undervisning og planlægning betyder, at vi

 • holder afdelingsteammøder med dagsordner relevante for afdelingen
 • arbejder i årgangsteam
 • styrker fagteamene – for fælles planlægning
 • fortrinsvis underviser i enafdeling
 • har parallellægning af lektioner i de enkelte fag i et vist omfang
 • har fælles ansvar for undervisningen ved tolærerordninger
 • underviser i tværfaglige forløb – efter fælles planlægning
 • planlægger flexuger eller fagdage
   
 • primært underviser i linjefag eller fag, hvor der er den fornødne kompetence og engagement
 • opretholder faglig kompetence ved efteruddannelse
 • underviser et vist antal lektioner i samme klasse for at have et godt elevkendskab, som forudsætter undervisningsdifferentiering
 • planlægger fælles i fagteamene
 • afolder inspirationsseancer i fagteamene, hvor medlemmerne inspirerer hinanden eller ved ekstern bistand
 • udarbejder overleveringsmateriale fa klasselærer (socialt) og i fagteam
 • tilstræber en ”rød tråd” fra et fagteam i et afdelingsteam til det tilsvarende fagteam i det modtagende afdelingsteam
 • planlægger flexuger i fagteam for at lave undervisningen mere emnepræget/sammenhængende
   
 • har kendskab til og bruger forskellige evalueringsmetoder
 • deler evalueringserfaringer
 • ved planlægning af forløb aftaler evalueringsfokus og –form
 • løbende evaluerer den enkelte elev, f.eks. i en elektronisk logbog
 • i fagteam drøfter relevante evalueringsformer for specifikke områder af faget
 • inddrager eleverne i evalueringen, når dette er relevant
   
 • gør det, vi siger
 • er loyale over for beslutninger
 • går til kilden i stedet for krogen
 • viser respekt over for prioriteringer
 • giver konstruktiv kritik
   
 • har klare ansvarsområder for alle
 • har opbakning fra ledelse og kolleger
 • viser respekt for hinanden og hinandens arbejde
 • er opmærksomme på hinanden
 • bruger god omgangstone
 • kan stole på hinanden
 • kan regne med, at der er handling bag ordene
 • har medbestemmelsehar tid til pædagogiske diskussionerhar klar kommunikation