Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hedegårdsskolen Brønderslev

 

Thise Skole

 

10. KlasseCentret Brønderslev

Hedegårdsskolen: et godt sted at være, et godt sted at lære


Dannelse og socialisering 

Hedegårdsskolen er en skole, hvor eleverne, det pædagogiske personale, ledelsen og forældrene arbejder for, at eleverne bliver undervist og opdraget, således at de: 

 • kan begå sig i et fællesskab
 • kan tackle hverdagens udfordringer
 • lærer at tage et medansvar
 • er rustet til at gå i gang med en uddannelse 

Skoleforløbet på Hedegårdsskolen bygger derfor på:

 • tydelige holdninger
 • krav og konsekvens
 • elevernes medbestemmelse
 • gensidig respekt
 • omsorg
 • trivsel
 • livsglæde 

Skoledagen skal være præget af:

 • tolerance
 • ligeværdighed
 • rummelighed 

 

Faglighed 

Hedegårdsskolen er en skole, hvor eleverne, det pædagogiske personale, ledelsen og forældrene arbejder for at sikre: 

 • et højt fagligt niveau
 • et tidssvarende læringsmiljø
 • en fremsynet evalueringskultur 

Skoleforløbet på Hedegårdsskolen bygger derfor på:

 • læringsprocesser præget af engagement og kreativitet
 • undervisningsdifferentiering og varierede undervisningsformer
 • et kompetent og udviklingsorienteret pædagogisk personale, der planlægger, gennemfører og evaluerer læringsprocesserne
 • tidssvarende undervisningsmidler 

Skoledagen skal være præget af:

 • engagement og høj arbejdsmoral


Skole-hjem-samarbejde 

Hedegårdsskolen er en skole, hvor det pædagogiske personale, ledelsen og forældrene arbejder for at sikre 

 • et højt informationsniveau
 • fokus på krav og gensidige forventninger 

Skolen bygger derfor på åbenhed og dialog

 • tillid og gensidig respekt
 • engagerede forældre
 • forældre med medinflydelse