Information om Varige Spor

Kære forældre

Byrådet i Brønderslev Kommune har besluttet at gøre pilotprojektet ”Varige Spor”, der nu har kørt i skoledistrikt Dronninglund i et års tid, til et etableret projekt, som skal dække alle kommunens skoler. Dette med virkning for Hedegårdsskolen pr d. 30/1 2017.

Kort fortalt, så er Varige Spor en særlig indsats, der er funderet i kommunens Børne- og Familieafdeling. Indsatsen har til formål at understøtte en forebyggende og tidlig indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner – dette for at skabe den bedst mulige trivsel for alle kommunens børn og unge.

Hjørnestenen i denne indsats, bliver et tættere samarbejde imellem kommunens socialrådgivere, skolens sundhedsplejeske, skolepsykologen, skolens personale og selvfølgelig jer forældre.

På skolen vil der derfor om mandagen i de lige uger befinde sig en socialrådgiver fra kl. 11.00 – 14.00, hvor I som forældre kan henvende jer for konsultativ vejledning. Dette kan være forhold omkring jeres barn, hvor I føler, I har brug for et godt råd eller vejledning til at holde jeres barn i god trivsel. De konsultative møder afholdes i mødelokale 1.

Derud over vil der hver mandag i de ulige uger være mulighed for at mødes i et ”Tværfagligt skoleteam”. Her kan I sammen med en af jeres barns lærere mødes i et team bestående af en socialrådgiver, skolens sundhedsplejeske og skolepsykologen. På disse møder kan man ligeledes drøfte forhold omkring et barns trivsel og via den brede pallette af fagprofessionelle komme frem til handlinger, der kan fremme barnets trivsel. For denne type møder er det nødvendigt at booke en tid – det vil jeres lærer sørge for. Disse møder afholdes i mødelokale 1.

Vi gør opmærksom på, at dette tiltag kun omfatter børn, der er bosat i Brønderslev Kommune.

Vi håber I som forældre vil tage godt imod projekt ”Varig spor” og se det som en udstrakt hånd til at holde alle kommunens børn i god trivsel J

Hvis I har spørgsmål vedr. Varige spor, så er I velkomne til at kontakte skolen kontor på tlf. 9945 4858

Med venlig hilsen

Ledelsen