Læs om UU Brønderslev her: www.uubroenderslev.dk

 

Kollektiv vejledning 7. – 10. klasse

UU-vejlederen har til opgave at give eleverne råd og vejledning til at forberede deres uddannelses- og erhvervsvalg. Dette gøres gennem kollektiv vejledning for alle elever på 7. – 10 årgang.

Ikke uddannelsesparate elever. UU-vejlederen tilbyder gruppe – og individuelle vejledningssamtaler til de elever, der vurderes foreløbig ikke uddannelsesparate.

Skole og UU vil i samarbejde med elev og forældre iværksatte en målrettet indsats for disse elever, således at eleven efter 9. eller 10. klasse er klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vejledningsaktiviteter

UU arrangerer i samarbejde med skole bl.a. introkurser for elever i 8. klasse, erhvervspraktik i 9. klasse samt brobygning i 9. og 10. klasse.

UU vejlederen bistår skolen med inspiration og hjælp til det timeløse fag Uddannelse & Job.

UU-vejlederen står for kontakten mellem skole og erhvervsliv i lokalområdet.

Ungdomsvejledning 15 – 17 år.

Alle unge, der forlader folkeskolen tilbydes fortsat vejledning af den vejleder, man havde i grundskolen. Kontakt din vejleder for en samtale.

 

Christina Julie Grøn                                              Lone Kronborg

UU vejleder, Hedegaardsskolen                           UU Vejleder, 10. klassesCenteret

Tlf. 2523 6750                                                      Tlf. 2523 6737

Mail: [email protected]             Mail: [email protected]

 

På www.ug.dk kan du læse mere om skolevejledning og uddannelsesvalg.